BioStock: Lipums workshop med vetenskapligt råd gav klarhet inför klinisk fas

Nyligen arrangerade biofarmabolaget Lipum en workshop i Stockholm med bolagets vetenskapliga råd bestående av fem välrenommerade medlemmar. Under workshopen delade medlemmarna med sig av sina erfarenheter inom kroniska inflammatoriska sjukdomar och gav Lipum många lärdomar att tillämpa när man nu snart äntrar klinisk fas med SOL-116. BioStock kontaktade professor Rikard Holmdahl, medlem i Lipums vetenskapliga råd, för att ta del av hans synpunkter från workshopen. 

Läs hela intervjun med Rikard Holmdahl på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/11/lipums-workshop-med-vetenskapligt-rad-gav-klarhet-infor-klinisk-fas/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/