BioStock: Lyckat utfall av Chordate Medicals teckningsoption

Chordate Medical tillförs 35,6 Mkr före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie TO7. Teckningsoptionerna nyttjades till 99,23 procent och bolagets stora ägare lämnade hela sitt innehav av TO7 för inlösen. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för en kommentar.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/11/lyckat-utfall-av-chordate-medicals-teckningsoption/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/