#19-126 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Chordate Medical Holding AB

Emissionen i Chordate Medical Holding AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Chordate Medical BTU har fastställts till den 2 januari 2020.

Första handelsdag för teckningsoptionen (TO5) har fastställts till den 9 januari 2020.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag:
Teckning av aktie med stöd av teckningsoption ska kunna ske under tiden från och med 1 december 2020 till och med 31 december 2020 till en kurs om 1,30 SEK. För fullständiga villkor se bolagets investeringsmemorandum.

Information om berörda instrument:
 

Listningsnamn: Chordate Medical BTU
Kortnamn: CMH BTU
ISIN-kod: SE0013358298
FISN-kod: CHORDATE/UT 1 AK 1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Sista dag för handel: 2020-01-02
Instrument-ID: 5L5J
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

 

Listningsnamn: Chordate Medical TO5
Kortnamn: CMH TO5
ISIN-kod: SE0013358272
FISN-kod: CHORDATE/OPT RTS 20201231
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2020-01-09
Sista dag för handel: 2020-12-28
Instrument-ID: 5QUT
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 12 056 939
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.