#20-75  Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Chordate Medical Holding AB

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Chordate Medical Holding AB  (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med Chordate Medical Holding BTU, CMH BTU,  har fastställts till den 8 oktober 2020.

Första handelsdag för teckningsoptionen, CMH TO7, har fastställts till den 14 oktober 2020.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag

En teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,75 SEK per aktie.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO7 kan äga rum under perioden 1-29 oktober 2021.

För fullständig information om teckningsoptionen vänligen se Bolagets hemsida.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Chordate Medical Holding BTU

Kortnamn: CMH BTU

ISIN-kod: SE0014781944

FISN-kod: CHORDATE/UT 5 AK + 4 TO

CFI-kod: MCMUXR

Sista dag för handel: 2020-10-08

Instrument-ID: 6YYT

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: Chordate Medical Holding TO7

Kortnamn: CMH TO7

ISIN-kod: SE0014781951

FISN-kod: CHORDATE/OPT RTS 20211029

CFI-kod: RSSXXR

Antal utgivna instrument: 47 855 504

Första dag för handel: 2020-10-14

Sista dag för handel: 2021-10-27

Instrument-ID: 76RT

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.