BioStock: Marknadslansering nästa för Moberg Pharma

Med rykande färskt marknadsgodkännande för Sverige och Irland i ryggen närmar sig Moberg Pharma det kanske viktigaste steget hittills med läkemedlet MOB-015. Lansering i Skandinavien ligger precis runt hörnet, samtidigt som bolaget genomför en fas III-studie för att öppna upp den amerikanska marknaden och ytterligare stärka produktens marknadsföringspåståenden. Bolaget är aktuellt med en företrädesemission om cirka 100 Mkr för att fortsätta utvecklingen och marknadsförberedelserna.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/08/marknadslansering-nasta-for-moberg-pharma/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på mobergpharma.se den 14 augusti 2023.