Biosergen

Biosergen

Pris per aktie
10 SEK
Minsta investering
5000 SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Läkemedel/Medicin
Lista
First North
Emissionsvolym
50 MSEK
Teckningsperiod
21 maj - 4 jun
Första handelsdag
24 jun
Teckningsåtagande
42%
Post money value
-

Bakgrund

Biosergen AB är ett No-Research-Development-Only biofarmaceutiskt bolag som använder den största delen av sina finansiella och organisatoriska resurser för klinisk utveckling av BSG005. BSG005 är ett potentiellt banbrytande antimykotiskt läkemedel med stor potential baserat på väsentliga säkerhets- och potensfördelar jämfört med konkurrerande antimykotika, inklusive amfotericin B, i mer än ett decennium av prekliniska studier.

Forskningen bakom BSG005 och dess unika egenskaper har dokumenterats i över 20 vetenskapliga rapporter. Biosergen kommer till en början att använda BSG005 mot invasiva svampinfektioner som varje år tar hundratusentals immunsupprimerade AIDS-, cancer- och transplantationspatienters liv. Vid identiska dosnivåer visar BSG005 en tre- till fyrfaldig potensfördel mot relevanta svampstammar jämfört med nuvarande vårdmetod. Det är dessutom helt fritt från den njurtoxicitet som belastar andra liknande läkemedel. Bolaget utvecklar även BSG005 Nano där läkemedlet är förpackat i särskilda nanopartiklar för att specifikt rikta in sig på lungan, ofta det första drabbade organet vid en invasiv svampinfektion. BSG005 Nano Oral är en förlängning av BSG005 Nano. En oral formulering skulle öka användbarheten avsevärt, särskilt som en profylaktisk behandling och som behandling i hemmet efter transplantation eller cancerbehandling för att förhindra invasiv svampinfektion. Biosergen har ansökt om särläkemedelsstatus för BSG005 och förväntar sig att skicka in en s.k. NDA (New Drug Application) i slutet av 2025.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.