HODL SPAC

HODL SPAC

Pris per aktie
5 SEK
Minsta investering
5000 SEK
Pre money value
- MSEK
Bransch
Förvärv
Lista
Spotlight
Emissionsvolym
29,5 MSEK
Teckningsperiod
27 dec - 13 jan
Första handelsdag
21 jan
Teckningsåtagande
24 MSEK
Post money value
-

Bakgrund

HODL är ett svenskt förvärvsbolag, eller ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC), vars syfte är att inhämta kapital genom en ägarspridning, notera bolaget på Spotlight och sedan genomföra ett så attraktivt förvärv som möjligt åt Bolagets aktieägare inom en period av 24 månader efter första noteringsdagen av aktien. Fokus är mot ledande Europeiska onoterade bolag inom blockchain som har ett bolagsvärde uppgående upp till cirka 500 MSEK.

HODL utgör en attraktiv investering för aktieägarna då det finns ett dedikerat och erfaret team, som identifierar och genomför en investering i ett onoterat bolag, som tas till börsen med den värdestegring som kan följa av det. Vidare har aktieägaren möjlighet att rösta om föreslaget förvärv på bolagsstämma och om aktieägaren inte gillar föreslaget förvärv kan hen rösta nej och begära att få sina aktier inlösta.

HODL utgör en attraktiv köpare genom att en ägare av ett onoterat bolag erbjuds via HODL erbjuds en alternativ väg till en notering, som kan vara enklare, flexiblare och mer förutsägbar än en traditionell noteringsprocess eller en privat försäljning. Vidare finns en etablerad struktur i HODL som kan vara värdeskapande för en säljare att ta del av.

Source: https://hodlspac.se/sv/om-oss

Bolagsnyheter

Social media