HODL SPAC Europe AB offentliggör prospekt och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

HODL SPAC Europe AB (publ) (”HODL” eller ”Bolaget”), ett svenskt förvärvsbolag eller Special Purpose...