Lime

Lime

Pris per aktie
72 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
900 MSEK
Bransch
CRM
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
319 MSEK
Första handelsdag
6 dec
Teckningsåtagande
46%
Garantiåtagande

Bakgrund

Lime är en av de ledande SaaS CRM-aktörerna på den nordiska marknaden. Bolaget utvecklar, säljer och implementerar användarvänliga och flexibla CRM-system. Limes affärsmodell baseras på att erbjuda långsiktiga abonnemangsavtal (Software as a Service eller ”SaaS”) samt konsulttjänster (Expert Services eller ”Experttjänster”) för att implementera och kontinuerligt anpassa produkterna utifrån kundspecifika behov och önskemål.

Lime har en heltäckande organisation för utveckling, försäljning, implementation och support vilket skapar ett helhetserbjudande som möjliggör effektiva och värdeskapande CRM-lösningar för kunden. Huvudkontoret ligger i Lund och i september 2018 hade bolaget 224 anställda på sex kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Lime grundades 1990 och har sedan år 2000 visat en genomsnittlig tillväxttakt om 19 procent och en genomsnittlig EBITA-marginal om 25 procent (CAGR, årlig genomsnittlig tillväxttakt)

Bolagsnyheter

Social media