Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies kvartalsrapport, januari – september 2022

Lime Technologies kvartalsrapport för januari – september 2022 publiceras torsdagen den 20:e oktober 2022, kl. 07:50.

Samma dag kl. 09:30 hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes vd och koncernchef, Nils Olsson, samt CFO/Head of Investor Relations, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida efter rapportsläppet.

För deltagande vid presentationstillfället:

Anmäl dig till webcasten här.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Jennie Everhed, Head of Communications / +46 720 80 31 01 / jennie.everhed@lime.tech

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10:e oktober 2022, klockan 09:00 CET.
 

Om Lime
Lime hjälper företag från hela Europa att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” – utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har närmre 400 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln, Helsingfors och Krakow. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se