Brinova Fastigheter AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm – första handelsdag beräknad till 27 september 2018