Ytterligare sex stadsnät har tecknat avtal med Kalejdo Bredband baserat på Indentives öppna IoT- plattform Connective

Kalejdo Bredband AB har tecknat avtal med samtliga stadsnät i serviceorganisationen Mittnät. Det innebär att, förutom Karlstad El- och Stadsnät som tidigare tecknat avtal, stadsnäten i Arvika, Forshaga, Hammarö, Munkfors, Åmål  och Vansbro tecknat avtal. Avtalet har framförhandlats av Mittnät AB, som verkar som serviceorganisation för sju stadsnät i Värmland, Dalsland och Dalarna. 

– Nu får vi möjlighet att leverera vår IoT-plattform Connective till alla stadsnät som är medlemmar i Mittnät. Det innebär att vi kan samordna integration och utveckling av tjänster via plattformen, säger Anders Visell, CEO på Indentive.

– Connective vinner ytterligare kunder och börjar bli de facto standard inom stadsnätsbolagen, säger Martin Lindén, Marknadschef på Kalejdo Bredband. 

– Vi är mycket glada att vi inom kort kommer att kunna erbjuda IoT-tjänster i vårt nät. Det innebär att vi kommer erbjuda kommunerna och kommuninvånarna effektiviserade samhällsfunktioner samt smarta hemtjänster som förenklar vardagen, säger Elin Bertilsson, vice VD på Mittnät. 

Läs mer om Indentive på indentive.se

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 – 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Martin Lindén, Marknadschef Kalejdo Bredband 
Tel: 0735-93 99 04 
E-post: martin.linden@kalejdo.tv 

Elin Bertilsson, vice VD, Mittnät. 
Tel: 054-540 80 13 
E-post: elin.bertilsson@mittnat.nu

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2018 kl. 15:50.