Ripasso Energy AB förstärker styrelsen med Gunilla Spongh inför planerad notering på reglerad marknad

Idag, den 13 september 2018, har Gunilla Spongh valts in som ny ordinarie ledamot i Ripasso Energys styrelse. Gunilla Spongh stärker bolagets kompetens i samband med den planerade noteringen på en reglerad marknad.

Gunilla Spongh – tidigare finansdirektör (CFO) på bland annat Preem AB, Mekonomen AB och Cashguard AB, sitter sedan tidigare även som styrelseledamot i Pierce AB, Momentum Group AB (publ) och AQ Group AB (publ), de bägge sistnämnda noterade på Nasdaq Stockholm. Vidare är hon också styrelseledamot i statligt ägda Infranord AB.

– Jag är inte bara stolt och utan också nöjd över att Gunilla Spongh har valts till ny styrelseledamot i Ripasso Energy. Gunilla är precis rätt person för att bolaget ska kunna ta nästa steg mot en notering på reglerad marknad, säger huvudägaren och styrelseordföranden i Ripasso Energy, Sven Sahle.

Ripasso Energy tillkännagav nyligen att man har för avsikt att notera bolaget på en reglerad marknad under Q3 2019. Bolaget bedömer att man står inför en kraftig tillväxt och vill göra det möjligt för en bredare och mer institutionell skara investerare att bli ägare i bolaget. Gunilla Spongh kommer även att under det kommande året, utöver sitt styrelseuppdrag att på konsultbasis assistera bolaget med förberedelser inför och efterlevnad av de utökade kraven som följer vid en planerad notering på en reglerad marknadsplats. Under den kommande tolvmånadersperioden är arvodet för detta arbete begränsat till 250 000 kronor. 

Jag ser fram emot att kunna bidra till utvecklingen av Ripasso Energy. Jag hoppas att min erfarenhet och kompetens kan komma till användning och nytta, säger Gunilla Spongh i en kommentar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Sahle, styrelseordförande Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.

Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.