Ripasso Energy tidigarelägger bokslutskommuniké

Ripasso Energy tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommuniké i anledning av bolagets konvertibelemission

Ripasso Energy AB har, mot bakgrund av att bolaget avser att offentliggöra ett prospekt på eller omkring den 6 februari 2019 i anledning av bolagets konvertibelemission beslutad av extra bolagsstämma den 16 januari 2019, beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av bolagets bokslutskommuniké. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras måndagen den 4 februari 2019 istället för den 12 februari 2019 så som tidigare meddelats.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka som har rätt att erhålla teckningsrätter i konvertibelemissionen är den 7 februari 2019. Sista dag för handel med aktier i Ripasso Energy inklusive rätt till deltagande i konvertibelemissionen är den 5 februari 2019. Aktierna i Ripasso Energy handlas exklusive rätt till deltagande i konvertibelemissionen från och med den 6 februari 2019.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef Ripasso Energy AB,  ir@ripassoenergy.com.


Om Ripasso Energy

Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor hanterar ett brett spektrum av bränslen och i företagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, omvandlas industriella rest- och fackelgaser till elektrisk energi med hög effektivitet. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com.