Brinova Fastigheter AB (publ) har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm – första handelsdag beräknad till 27 september 2018

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Brinova Fastigheter AB:s (publ) aktier av serie B...