CNI Nordic 5 AB börsnoterad på NGM Nordic AIF

CNI Nordic 5 AB har nu av Nordic Growth Market NGM AB blivit godkända för notering på NGM Nordic AIF. Första handelsdag är fastställd till den 22 augusti 2018. CNI Nordic 5 AB kommer att handlas under kortnamnet CNI5 PREF P2.

CNI Nordic 5 AB är en alternativ investerings fond (AIF) som erbjuder sina aktieägare en investeringsmöjlighet med exponering mot onoterade tillväxtbolag.

”Bolaget kommer att investera och följa sina målbolag under en väldigt expansiv och tillväxtorienterad fas som kommer att vara både spännande och intressant att följa”, säger Henrik Arfvidsson, VD för CNI Nordic 5 AB.

Information om instrumentet

Kortnamn: CNI5 PREF P2

Första handelsdag: 2018-08-22

ISIN-Nummer: SE0011090646

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 21 augusti 2018 klockan 14:00.