CNI Nordic 5 AB har godkänts för notering på Nordic AIF

Pressmeddelande den 17 augusti 2018

Nordic Growth Market NGM AB har godkänt CNI Nordic 5 AB för notering på NGM Nordic AIF. Första handelsdag är fastställd till den 22 augusti 2018. CNI Nordic 5 AB kommer att handlas under kortnamnet CNI5 PREF P2.

CNI Nordic 5 AB erbjuder sina aktieägare en investeringsmöjlighet i ett portföljkoncept baserat på investeringar i onoterade tillväxtbolag som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare.

Läs mer om CNI Nordic 5 AB på www.coeli.se/var-forvaltning/private-equity/cni-nordic-5/.  

Styrelseordförande för CNI Nordic 5 AB är Johan Winnerblad. Verkställande direktör är Henrik Arfvidsson.

”En spännande investeringsresa väntar bolagets aktieägare där vi kommer att få följa utvalda direktinvesteringar under en del av sin mest expansiva fas och vår tidigare relation med NGM gjorde det till ett enkelt val att åter välja NGM för notering av bolaget”, säger Henrik Arfvidsson, VD för CNI Nordic 5 AB.

Nordic AIF är en plattform för att tillgodose AIF-fonders behov av att noteras på en reglerad marknad.  

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se

Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB, e-post: henrik.arfvidsson@coeli.se

Om NGM 

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn och Twitter. 

Nordic Growth Market NGM AB – SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42