Systemhus presenterar hashtag: #allaskabo

Grunden för ett socialt liv och integration i samhället är ett eget boende, i många fall drivkraften för att skaffa sig ett arbete. Enligt Boverket saknas det mer än 600.000 bostäder i 243 av landets 290 kommuner och det behövs fler billiga hyresrätter, vilket delegationen Bostad 2030 uppmärksammat.

Systemhus närvarade under Almedalen för att kartlägga bostadsbehovet, det politiska landskapet och summerar nu behovet av yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder, baserat på människors ekonomiska förutsättningar.

Vi engagerar oss i samhällsutvecklingen och vill aktivt vara med och skapa attraktiva livs- och boendemiljöer för livets alla skeden till en rimlig kostnad. Detta är innebörden i vår vision att ”alla ska bo”.

De följande veckorna kommer Systemhus att släppa ett flertal nyheter vilka samverkar för att möjliggöra rejält sänkta produktionspriser som får till följd att staten bereds möjlighet att delfinansiera samtliga hyresrättsprojekt.

Verksamheten i Systemhus AB(publ) består i huvudsak av identifiering av detaljplanerad mark, projektering samt byggnation av flerfamiljshus, gruppbyggda småhus samt villor, parhus och radhus.Projektering samt byggnation av äldreboende och trygghetsboende är också en viktig del av vår verksamhet. I många fall så ombesörjer vi dessutom, och då genom partners, även driften. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se 

Systemhus AB (Publ) skall, i orter med hög efterfrågan, projektera, producera och förvalta designmedvetna kostnadseffektiva hyresrätter med miljötänkande, så att flera har ekonomiska förutsättningar för att bo i nyproducerade bostäder av hög kvalitet. Vill du veta mer, kontakta oss på info@systemhus.se