Comintelli AB Godkänt för Notering på Spotlight Stock Market

Comintelli utvecklar och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av flera företag i olika storlek för att skapa mening och insikter ur en allt snabbare växande mängd av digital information.

Bolaget har under de senaste åren uppvisat en stark tillväxt och god lönsamhet och vad Bolaget erfar ser trenden ut att hålla i sig under 2018. Bolaget avser nu noteras på Spotlight Stock Market. Huvudsyftet med notering är att finansiera bolagets vidare expansion genom framförallt utökade marknadsföringssatsningar.

”För att fortsätta växa behöver vi utöka marknadsföring och etablera flera marknadskanaler. En större del av vår omsättning är redan utanför Sverige och vi vill förstärka stödet till partners på internationella marknader, särskilt i USA, där vi ser stor efterfrågan på vår tjänst,” säger Jesper Martell, VD på Comintelli AB.

Comintelli AB har blivit godkända för notering. Som förutsättning för notering och bindande villkor gäller att kommande emissionen tecknas till minst 4,1 MSEK kronor, vilket motsvarar 594 203 aktier. En annan förutsättning är att bolaget uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare.

”Det är med stolthet vi blivit godkända för notering på Spotlight. Det är en fantastisk kvalitetsstämpel på Comintelli som bolag att ha gått igenom den granskning det innebär och det ger en trygghet för våra kunder, partners, anställda och ägare,” fortsätter Jesper Martell.

Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på www.comintelli.com/ir , www.spotlightstockmarket.com och https://www.aktieinvest.se/comintelli2018 vid inledande av teckningsperioden.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Teckningstid:   15 oktober – 1 november 2018
Teckningskurs för aktie:  6,90 SEK
Teckningspost:       Minsta teckningspost är 1 000 aktier motsvarande 6 900 SEK.
Emissionsvolym:  Erbjudandet omfattar högst 1 000 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Comintelli 6,9 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK.
Villkor för emissionen:   Lägsta belopp för att fullfölja Nyemissionen är cirka 4,1 MSEK (motsvarande 60 procent av emissionsvolymen).
Antal aktier före emission:   6 490 000 aktier
Comintelli’s värdering:     Cirka 44,8 MSEK (pre-money)
Beräknad första dag för handel:  Den 19 november 2018 under kortnamnet COMINT
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt 3,5 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden vid full teckning.

För mer information om bolaget, vänligen kontakta VD, Jesper Martell, jesper.martell@comintelli.com

För mer information om emissionen, vänligen kontakta Aktieinvest FK AB, emittentservice@aktieinvest.se, 08-506 517 95

jesper.martell@comintelli.com

+46 706 229 830

www.comintelli.com