Kompletterande information angående att Comintelli förvärvar amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen K360

Comintelli AB utfärdar komplettering av pressmeddelandet som publicerades den 9 januari 2023 kl. 19:30.

Kompletteringarna avser förtydliganden dels för ”Målsättningen med förvärvet är att överta en betydande del av K360 kundbasen och ge en markant ökning av Comintellis ARR under kommande åren, i spannet 4-13 MSEK.” dels för ”Köpeskillingen baseras på ARR för de kunder som konverteras från Knowledge360® till Intelligence2day®.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.