Comintelli förvärvar amerikanska konkurrenten Ciphers tillgångar för SaaS-plattformen K360

I syfte att stärka sin position i USA har Comintelli, ett ledande mjukvaruföretag inom ”Market & Competitive Intelligence (M&CI)”, förvärvat tillgångar från den amerikanska konkurrenten Cipher relaterade till dess SaaS-plattform Knowledge360® (K360). Målet är att konvertera kunder till Comintellis SaaS-plattform, Intelligence2day®, vilket skulle öka årligen återkommande intäkter (ARR).

Comintelli kommer att överta de immateriella rättigheterna till plattformen Knowledge360® samt tillgång till hela den befintliga kundbasen. Knowledge360® kommer upphöra som tjänst under första kvartalet 2023 och samtliga kunder erbjuds en smidig konvertering till Intelligence2day®.

ARR är Comintellis viktigaste nyckeltal och var 21,3 MSEK vid utgången av det tredje kvartalet 2022. Ciphers K360 verksamhet har en något lägre ARR än Comintelli. Målsättningen med förvärvet är att överta en betydande del av K360 kundbasen och ge en markant ökning av Comintellis ARR under kommande åren. 

Säljaren och köparen har kommit överens om att inte offentliggöra de exakta villkoren för förvärvet. Köpeskillingen baseras på kunder som konverteras från Knowledge360® till Intelligence2day®. Förvärvet finansieras genom upplåning och egen kassa. I somras genomfördes en riktad nyemission på 3,5 MSEK i syfte att bl.a. undersöka möjligheterna till strukturaffärer. Bolaget har även erhållit ett lån på 2 MSEK från ett konsortium av befintliga aktieägare. Villkoren bedöms vara marknadsmässiga med 1 % månatlig ränta och 5 % uppläggningsavgift. Lånet löper ut 31 december 2023.

Omvärldsanalys (s.k. ”Market och Competitive Intelligence”) blir allt viktigare för att hjälpa företag förstå sin omvärld och förbereda sig för framtiden. I en nyutgiven rapport har det globala IT-analysföretaget Forrester beskrivit landskapet för “Market and Competitive Intelligence (M&CI) Platforms”. Både Comintellis Intelligence2day® och Ciphers Knowledge360® finns med bland de mest betydelsefulla aktörerna på marknaden. Comintelli har inriktat sig mer på den europeiska marknaden, medan Cipher fokuserat på den amerikanska marknaden. 

"Genom detta förvärv blir Comintelli en stark global aktör inom M&CI som tar en aktiv del av branschens konsolidering. Vi ser en positiv framtida tillväxtpotential där både vi och våra kunder kan dra nytta av skalfördelar", säger Jesper Martell, VD för Comintelli AB.

"Comintellis och Ciphers plattformar löser mycket snarlika kundbehov”, säger Peter Grimm, VD för Cipher. ”Våra kunder behöver mer än bara mediabevakning – de behöver effektiva sätt att samla in, centralisera, organisera och analysera både intern och extern information och insikter. Dessutom behöver de verktyg för att sprida insikterna till nyckelaktörer inom stora organisationer. När marknaden för M&CI-plattformar fortsätter att mogna bedömer vi att våra kunder tjänas bäst av en plattform som kan leverera skalbara lösningar för dessa viktiga behov. Denna nya kombination kommer att tillhandahålla precis en sådan plattform."

"Nordamerika är en högt prioriterad marknad för Comintelli där vi sedan flera år har ett dotterbolag i USA med egen organisation. Förvärvet av K360 tillgångarna förstärker ytterligare vår position i USA, särskilt inom sektorerna läkemedel & hälsovård samt försäkring", säger Christian Bjersér, VD för Comintellis amerikanska dotterbolag, Comintelli Inc.

Denna information är sådan som Comintelli är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-09 19:30 CET.

Jesper Martell, CEO 

Email: jesper.martell@comintelli.com
Phone: +46 8 6637 600

 

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.