Comintelli AB Presenterar för Investerare vid tre Tillfällen i Oktober

Comintelli AB genomför nu en publik spridningsemission på 6,9 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Bolagets värdering i samband med nyemissionen är 44,8 MSEK pre-money. Teckningsperioden löper till och med den 1 november 2018.

I oktober presenterar Jesper Martell, VD för Comintelli AB, den senaste utvecklingen i bolaget vid följande tillfällen:

Om Comintelli

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintelli”s kunder återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/ sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity, Telia och Tetra Pak.

För ytterligare information kring Comintelli AB’s medverkan, vänligen kontakta:

Jesper Martell, VD, Comintelli AB

+46 706 229 830

jesper.martell@comintelli.com

jesper.martell@comintelli.com

+46 706 229 830