Corfind intervjuar VD Anders Karlsson om pågående emission, hur kapitalet ska disponeras och vägen framåt för bolaget

I samband med att Idogen AB genomför en företrädesemission mellan den 2-16 mars har Corfind gjort en uppdaterad intervju med bolagets VD Anders Karlsson.

I intervjun berättar VD mer om fasen bolaget befinner sig i och vägen framåt mot kliniska studier. 

“Vi lämnade in en svensk patentansökan lämnades in i december 2019 och om allt går som det ska kan vi se fram emot marknadsexklusivitet under 20 år fram till 2040”, berättar Anders i intervjun.

Se hela videointervjun här

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Karlsson, vd, Idogen AB
Tel: +46 (0) 709 18 00 10
E-post: anders.karlsson@idogen.com

Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com