David Wendel tillträder som VD för First Venture Sweden AB

I enlighet med vad som kommunicerades i pressmeddelandet från First Venture Sweden AB (”First Venture” eller ”Bolaget”) den 30 juli 2021, har David Wendel nu tillträtt som VD för Bolaget per den 1 november 2021.

”Det känns mycket bra att vara på plats som ny VD på First Venture, särskilt med tanke på det momentum vi byggt upp under oktober. En månad som vi avslutade med en investering i det svenska neurofeedback-bolaget Mendi Innovations AB. First Venture har en mycket spännande framtid och jag ser fram emot att tillsammans med teamet fortsätta driva en aktiv och långsiktigt hållbar investeringsstrategi samt att utveckla vår portfölj.” – David Wendel, VD First Venture Sweden AB.

Länk till intervju med David Wendel om First Ventures framtidsvision

I pressmeddelandet från den 30 juli 2021 kommenterade styrelseordförande Peter Werme valet av David Wendel enligt följande:

”Vi i styrelsen ser det som ett naturligt steg att David tar över som VD i First Venture. David är kompetent, driven och entreprenörsinriktad och har ett stort engagemang. Det känns mycket bra att David kommer in och stärker organisationen och samtidigt kan frigöra tid för Rune Nordlander till att öka sitt fokus på investeringsverksamheten.” – Peter Werme, styrelseordförande First Venture Sweden AB

David Wendel kommer närmast från Daniel Wellington AB där han ansvarat för tillväxtbolagets expansion och affärsutveckling. David har även en bakgrund från advokatbyrå samt H&M-gruppen där han bland annat arbetat med globala tillväxt- och expansionsfrågor. David har bland annat en jur.kand. från Stockholms universitet och en utbildning inom Sustainable Finance & Investments från Harvard University.

 

För vidare information, vänligen kontakta:
Peter Werme, styrelseordförande, First Venture Sweden AB
Tel: +46706267899
E-post: peter.werme@first-venture.se

 

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.