Delårsrapport, Q2 – CGit Holding AB (publ) – (uppaterad med kassafödesanalys)

Bifogad pdf är uppdaterad med kassaflödesanalys

Q2 2020 är ett kvartal där många bolag valde att pausa alla större investeringar för att få en kontroll på sin egen påverkan av Corona. Många bolag avvaktar för att se var pandemin tar vägen i omfattning och tid. Trots det så har vi navigerat hjälpligt på marknad med helt nya spelregler än vad som gällde för bara några månader sedan.  Våra kunders har i stor utsträckning arbetat på distans och då uppstår nya situationer och problem som måste avhjälpas av expertis.
 

Jag drar också slutsatsen att affärsklimatet blev bättre strax innan semesterperioden då fler och fler försiktigt tog steg tillbaka till det som var tidigare eller som vi numer säger in i det ”nya normala”. Vi kliver nu in i en höst med en del frågetecken och relativt stor oklarhet i hur bolag kan och ska agera utifrån pandemin. Jag ändå ser ljust på marknaden avseende andra halvåret av 2020 där vi har hittat ett förhållningsätt till Corona och det nya normala! 

Finansiell översikt koncernen

 

(Tkr)

2020Andra Kvartalet 2019Andra Kvartalet 2020Första halvåret 2019Första Halvåret 2019Helår
Nettoomsättning 11 723 18 908 38 817 33 602 104 285
Rörelseresultat 503 281 513 690 3 622
Resultat efter skatt 419 234 342 597 2 771
Resultat per aktie efter skatt (SEK) 0,27 0,15 0,22 0,38 1,76
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

VD har ordet

Corona har blivit ett allmänt begrepp som finns runt oss hela tiden, alla dagar i veckan, dygnet runt. Det är inte längre något obskyrt tillstånd, det är en del av vår vardag. 2020 kommer vi nog alla minnas. Vi ställde om vår vardag och vårt arbetsliv radikalt och det har gått fort. Stora delar av vår marknad lamslogs och myndigheternas åtgärder bokstavligen puttade in oss i en lågkonjunktur av sällan skådat slag! Anställda världen över blev satta i karantän och väldigt många av oss fick abrupt ställa om till att jobba hemifrån över en natt.

Det här är faktorer som vi alla har fått förhålla oss till, inget någon av oss har kunnat påverka. Skillnaden ligger i hur vi förhåller oss till det här. Hur hanterar vi vår vardagliga business, hur hanterar vi personal, vad gör situationen med vårt ledarskap? Hur förhåller vi oss till våra långsiktiga planer?

Min övertygelse är att är otroligt viktigt att hålla fast vid de beslut man fattat och följa den riktning man satt upp för bolaget, men med en flexibel inställning till hur vi når dit. Förändring över tid är oundviklig och nödvändig. Utveckling är frivillig och det är upp till varje ledare och varje medarbetare att förhålla sig till det. Under den här perioden har vi utvecklats i en rasande takt!

Man skulle kunna sammanfatta perioden som ”business as usual” medan inget annat i samhället är som ”as usual”. Kunder är korttidspermitterade, vi sitter i karantän och jobbar på distans, kontoret har anpassats för att förhindra smittspridning med hjälp av avståndsprincipen, handsprit i mängder och plexiglas runt alla skrivbord med mera. Men håller vi oss bara till uppsatta planer och rutiner så kommer det att gå vägen… Vi förhåller oss till det nya normala!

Med det sagt så har vi bland annat gjort affärer med en ny kund som är verksam inom sekretessbelagd verksamhet. Kunden har investerat i ny AI-infrastruktur för att möta kommande krav på nya sofistikerade lösningar inom bl.a. säkerhet.

Ports Group AB investerade under Q2 i en ny säkerhetsplattform för att säkerställa redan högt ställda krav på säkerhet inom sin verksamhet.

CGit blir NVIDIA Elite-partnern! Tack vare vår kompetens och erfarenhet samt att vi själva investerar i vår egna AI-infrastruktur har vi blivit den första NVIDIA Elite-partnern i Norden, och en av mycket få i Europa, som har en egen DGX A100 i vårt datacenter. DGX A100 är världens första AI system som bygger på NVIDIA A100 Tensor Core GPUer. Den gör att vi nu skiljer oss ordentligt från övriga på marknaden och än mer stärker vår position som den ledande inom AI-infrastrukturslösningar. Vi har också kommit väldigt långt i vår uppbyggnad av en egenutvecklad mjukvarulösning för att hantera och managera AI-infrastrukturella projekt i vårt datacenter. Vi kommer under Q3 att göra en separat release av produkten som kommer ge oss en helt egen position på marknaden. 

Jag kan konstatera att Q2 är ett kvartal där många bolag valde att pausa alla större investeringar för att få en kontroll på sin egen påverkan av Corona och att många avvaktar för att se var pandemin tar vägen i omfattning och tid. Vår driftaffär har dock löpt på nästan som vanligt med det undantaget att driftrelaterade supportcase har ökat med cirka 25 procent under perioden. Min bedömning är att våra kunders användare i betydligt större utsträckning sitter och jobbar på distans och då uppstår nya situationer och problem som måste avhjälpas av expertis.
Jag drar också slutsatsen att affärsklimatet blev bättre strax innan semesterperioden då fler och fler försiktigt tog steg tillbaka till det som var tidigare eller som vi numer säger in i det ”nya normala”.

 

Trots att vi nu kliver in i en höst med många frågetecken och relativt stor oklarhet i hur bolag kan och ska agera utifrån pandemin väljer jag ändå att se ljust på marknaden avseende andra halvåret av 2020 där vi har hittat ett förhållningsätt till Corona och det nya normala och företag måste fortsätta investera i IT för att fortsätta att utvecklas. För utvecklas man inte så avvecklas man…

Vår omsättning andra kvartalet uppgår till 11,7 MSEK jämfört med samma period föregående år på (18,9 MSEK) och med ett rörelseresultat på 503 KSEK jämfört med samma period föregående år på (281 KSEK). För första halvåret så har vi en omsättning på 38,6 MSEK jämfört med samma period föregående år på (33,6 MSEK) och med ett rörelseresultat på 513 KSEK jämfört med samma period föregående år på (690 KSEK)

Summerat kan vi säga att vårt intäktsben inom drift och hosting levererar som vanligt och är inte nämnvärt påverkat av Corona och COVID-19. Vårt andra intäktsben inom konsulting ser vi en tillfällig avmattning pga. kunders återhållsamhet i nya investeringar. Vi ser redan att det har vänt uppåt igen!
Vårt tredje intäktsben som är produkter och lösningar gör en acceptabel leverans trots den tillfälliga avmattningen i marknaden under Q2 men även det här området tror vi oss se vi en ökning av igen!

Vi är nu inne i Q3 och det är med spänning och mycket tillförsikt som jag blickar in i andra halvåret. Med en stor portion av motivation, disciplin och planering ska vi genomföra ett bra andra halvår.

Väsentliga händelser Q2 2020

  • 2020-05-04

CGit tar en ny order avseende nästa generations IT-Säkerhetsplattform. Kunden, som är Ports Group AB är ett brandtechbolag som är dedikerade att skydda bolags varumärken -legalt, digitalt och tekniskt. Ports Group investerar i ny plattform för att säkra framtidens behov inom IT-Säkerhet. Ports Group har alltid ett stort fokus på säkerhet. 

”-Vi väljer en säkerhetsplattform från Palo Alto Networks. År efter år har dem visat att de leder utvecklingen av säkerhetstjänster och NGFW så för oss var det egentligen aldrig några frågetecken, vi arbetar med att säkra våra kunders varumärken, digitalt, legalt och tekniskt, och behöver därför använda oss av den främsta teknologin på marknaden. 

Många kan leverera hårdvara / mjukvara / tjänster, men det är när det blåser hårt som man får testat sin leverantör. CGit har alltid funnits där för oss som ett stöd. Att välja en leverantör man lita på är det viktigaste när vi väljer våra leverantörer. Säger Marcus Wessberg, Head of IT – Ports Group AB

  • 2020-06-12

CGit har tagit en ny order med befintlig kund. Kunden är verksam inom sekretessbelagd verksamhet och investerar i ny AI-infrastruktur för att säkra framtida krav och utmaningar som deras verksamhet står inför. Lösningen baserar sig på Nvidias GPU-plattform, DGX1 och kommer att levereras under Q2.Värdet på den nya ordern uppgår till 3,5 MSEK

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • 2020-07-02

CGit är den första NVIDIA Elite-partnern i Norden, och en av mycket få i Europa, som har en egen DGX A100 i vårt datacenter.
DGX A100 är världens första AI system som bygger på NVIDIA A100 Tensor Core GPUer. DGX A100 erbjuder oöverträffad kapacitet och flexibilitet. DGX A100 är 20 gånger så kraftfull som den tidigare generationens Volta-baserade DGX:er och dessutom erbjuder DGX A100 helt nya möjligheter att konsolidera träning, inferens och analys i en enhetlig och lättimplementerad AI-infrastruktur.

CGit kan nu erbjuda Proof Of Concept på DGX A100 där kunder kan testa med sitt eget data på vår plattform som står i våra svenska datacenter. 

  • 2020-07-08

CGit tar en ny order inom AI-infrastruktur med befintlig kund. Kunden, som är verksam i den globala automotivebranschen, har tagit beslutet att fortsätta att investera i sin plattform för utveckling inom AI och Deep Learning. Ordern är värd 1,6 MSEK.

Detta är ytterligare en bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande inom AI-infrastruktur och det är alltid roligt när vi gör affärer med befintliga kunder till oss och får följa deras utveckling inom AI och AI-infrastruktur. säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

  • 2020-07-09

CGit tar en större order inom nästa generations datacenterlösningar med ny kund. Kunden, som är verksam i energisektorn., investerar i ny nästverksarkitektur baserad på Arista Networks. Målsättningen är att säkerställa framtida krav från både organisationen och marknaden.Det här är en bekräftelse på att vi har ett otroligt starkt erbjudande inom morgondagens datacenterlösningar och  AI-infrastruktur och det är alltid roligt när vi gör affärer med nya kunder till oss. säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:
VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40
info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e augusti 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.