Förtydligande i samband med Delårsrapport, Q1 2023 – CGit Holding AB (publ)

Mölndal                                                                                      2023-05-23

I samband med publicering av Delårsrapport, Q1 2023 – CGit Holding AB (publ) har det blivit ett skrivfel i sista stycket i den finansiella översikten, sida 3.

Det står följande:
Under perioden har en tvist hanterats. CGit har riktat en stämning mot oss för varumärkesintrång. Tvisten är pågående och har påverkat vårt resultat negativt under den aktuella perioden. Vi har en förväntan på en positiv lösning inom kort.

Det ska vara:
Under perioden har en tvist hanterats. CGI har riktat en stämning mot oss för varumärkesintrång. Tvisten är pågående och har påverkat vårt resultat negativt under den aktuella perioden. Vi har en förväntan på en positiv lösning inom kort.

Bifogat finns uppdaterad bilaga i pdf-format.

FÖR MER I N FORMATION / 

Kontakta bolaget: 
Mattias Bergkvist, VD
Telefon: 031-762 02 40
info@aixia.se
www.aixia.se

CGit Holding AB
Taljegårdsgatan 11
431 53 Mölndal