Delårsrapport, Q3 – CGit Holding AB (publ)

Det är en speciell känsla att summera tredje kvartalet ett år som saknar motstycke i modern tid. Vi har kastats in i en global nedstängning med en världslågkonjunktur större än någon av oss tidigare har upplevt! En påtaglig ovisshet om hur länge, hur omfattande och vilka konsekvenser som denna pandemi orsakar. Med det i närminnet kan jag med stolthet sammanfatta vårt tredje kvartal!I speciella tider blir allt tydligare, vi valde tidigt att förhålla oss till det vi kan påverka och det är att på lång sikt bygga ett bolag som har en ledande position inom Deep learning- och AI-infrastrukturområdet. Vi har lyckats skapa en unicitet på marknaden genom att addera värdeskapande mjukvara till vårt koncept inom Deep learning- och AI-infrastruktur. Vi blev den första NVIDIA Elite-partnern i Norden, och en av mycket få i Europa, som har en egen DGX A100 i vårt datacenter under Q3. Tillsammans med vår egenutvecklade scheduelare – AiQu och våra koncept kring AI-infra aaS samt helhetslösningar för Deep learning- och AI-infrastruktur har vi skapat oss en unik position på marknaden och bygger ett kunskapshus med stort know how inom området.

(Tkr) 2020Tredje Kvartalet 2019Tredje Kvartalet 2020Första tre kvartalen 2019Första tre kvartalen 2019Helår
Nettoomsättning 16 497 20 573 55 314 54 175 104 285
Rörelseresultat 1 767 1 401 2 280 2 031 3 622
Resultat efter skatt 1 302 1 067 1 644 1 489 2 771
Resultat per aktie efter skatt (SEK) 0,83 0,68 1,04 0,94 1,76
Antal aktier 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000

 

VD har ordet

CGit fortsätter att utvecklas till ett mer kunskapshus med stort know how inom Deep learning- och AI-infrastrukturområdet.

Vi har skapat en unicitet inom området och den ska vi fortsätta att utveckla!

 I samband med kvartal tre så började vi gå tillbaka till en mer normaliserad vardag där vi hävde karantän och beordrat hemarbete och de flesta började utgå ifrån kontoret igen. Signalerna från myndigheterna var att smittspridningen minskat markant och snabbt återhämtade sig marknaden och vår upplevelse var att de investeringar som satts på paus började väckas till liv igen. Bolag visade en större välvilja att boka möte och börja återigen blicka framåt.

Min övertygelse är att vi ur ett längre perspektiv behöver hitta formerna för ett hybridbaserat arbetssätt som säkerställer både flexibilitet, innovation och samverkan som gynnar kontinuerlig utveckling av verksamheten. Här har vi kommit långt i det arbetet och jag ser med tillförsikt fram emot det arbetet

Från klassisk återförsäljare till kunskapshus med stort know how! Vi noterar en evolution inom bolaget där vi succesivt vrider vår leverans och även försäljningen mot en mer AI-infrastrukturbaserad leverans. Vi brukar prata om nästa generations IT-infrastruktur och här hittar vi nödvändiga komponenter inom AI-infrastrukturen för att stötta den fortsatta utvecklingen inom AI, IoT, blockchain och edge computing med mera. Det kommer att kräva kraftfull datakraft och kapacitet för stora datamängder men också spetskompetens inom området. Vi har byggt upp ett betryggande know how i bolaget och vi fortsätter att utvecklas som ett Deep learning- och AI-infrastrukturbolag.

Under första halvåret har vi investerat i vår AI-infrastruktur aaS för att möta kunders framtida behov men också för att leva som vi lär och kunna tillhandahålla marknadens senaste lösning inom området. Gensvaret har varit enormt, under Q3 har vi belagt hela miljön! Tack vare detta kommer många bolag påbörja sin AI resa inom kort och många spännande och utvecklande projekt kommer att startats upp under kvartal 4 och början på 2021.

Det här för med sig att vår nylanserade tjänst/mjukvara AiQu kommer att komma väl till pass. AiQu är en viktig komponent för att skilja oss från andra inom vårt segment och skapa ett viktigt mervärde till våra koncept kring Deep learning- och AI-infrastruktur men också en viktig funktion för att skapa visibilitet och effektivitet i projekt som genomförs i vår Deep learning- och AI-infrastrukturmiljö. För mer info kring AiQu: https://aiqu.ai
AiQu är byggt som ett eget koncept. Det innebär att AiQu kommer att säljas och lanseras som en egen produkt som kommer att stötta bolag som har sin egen AI-infrastruktur eller vill köra i molnet hos någon leverantör som kan leverera Deep learning- och AI-infrastruktur som tjänst.Summerat kan vi säga att vårt intäktsben inom drift och hosting levererar som vanligt och är inte nämnvärt påverkat av Corona och COVID-19. När det gäller vårt andra intäktsben inom konsulting ser vi en tillfällig avmattning. Det området har inte kommit igång så snabbt som vi hoppats på efter semestrarna men vi kan konstatera att det har nu tagit fart igen om än senare än kalkylerat. Vårt tredje intäktsben som är produkter och lösningar gör en okej leverans under Q3 och vi vet att det här området går starkt i Q4.

Min bedömning är att, även om vi befinner oss i en andra våg av Coronapandemin, så har marknaden hanterat det på ett helt annat sätt än det vi såg i våras. Vi har vant oss vid att ha möten på distans, vi har hittat nya sätt att arbeta på och vi kan se en post-coronatid som innehåller ett vaccin och därmed ett återtåg till ett nytt normala. Det gör att businessen inte kommer att påverkas på samma sätt som i våras.

Väsentliga händelser Q3 2020

  • 2020-07-08

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,6 MSEK
CGit tar en ny order inom AI-infrastruktur med befintlig kund. Kunden, som är verksam i den globala automotivebranschen, har tagit beslutet att fortsätta att investera i sin plattform för utveckling inom AI och Deep Learning. Ordern är värd 1,6 MSEK.

 

  • 2020-07-09

CGit tar en större order med ny kund, värde 2.9 MSEK
CGit tar en större order inom nästa generations datacenterlösningar med ny kund. Kunden, som är verksam i energisektorn., investerar i ny nästverksarkitektur baserad på Arista Networks. Målsättningen är att säkerställa framtida krav från både organisationen och marknaden.

 

  • 2020-09-28

CGit avslutar tjänst om likviditetsgaranti.
CGit Holding AB (publ) har beslutat att upphöra med och avsluta den likviditetsgaranti som levererats av Sedermera Fondkommission. Sista handelsdag med likviditetsgaranti var den 29 februari 2020.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • 2020-10-02

CGit har gjort sin första kommersiella AI-infrastrukturleverans till internationellt medtech-bolag baserad på marknadens senaste teknologi.
För några månader sedan släppte Nvidia sin senaste plattform inom GPU-baserad computing och AI-infrastruktur, DGX A100. CGit var en av de första i norra Europa att investera i både hårdvara och kompetens kring aktuell arkitektur. CGit har fått förtroendet att leverera spetskompetens kring den senaste teknologin från Nvidia baserat på DGX A100. CGit har installerat och optimerat samt satt upp managering för ett internationellt medtech-bolag. Den nya AI-infrastrukturen ligger till grund för vidare avancerad AI-utveckling i bland annat jakten på nytt vaccin för Covid-19 men även för annan forskning inom medtech.

  • 2020-10-07

CGit tecknar nytt avtal med Hogia, värde 1,6 MSEK
CGit tar en ny order inom nästa generations IT-infrastruktur med befintlig kund, Hogia Infrastructure Services AB. Hogia, som utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag har stort behov att utöka kapaciteten i deras driftmiljö för att kunna leverera marknadens efterfrågan på cloudbaserade tjänster. För att klara kommande behov har Hogia valt att investera i ny lagringslösning baserat på teknologier från Pure Storage och Arista Networks.

  • 2020-10-26

CGit tar ny order med befintlig kund, värde 1,2 MSEK.
CGit tar en ny order inom nästa generations lagringslösning med befintlig kund, Kunden som är verksam inom mjukvaruutveckling har ett stort behov av att utöka både kapaciteten i deras lagringsplattform och de investerar även i nya funktioner inom lagring för att kunna möta marknadens efterfrågan på deras tjänster. Ordern är värd 1,2 MSEK.

 

  • 2020-10-29

CGit tar en ny order inom nästa generations datamanagementlösning med ny kund, Kunden som är Visit Group, är verksam inom programvaruutveckling för resebranschen har investerat i ny kapaciteten för deras IT-infrastruktur Ordern är värd 1,5 MSEK.

CGit har visat att Rubrik är en utmärkt ersättare till vår konventionella SAN-baserade snapshotlösning. Detta ger oss nya möjligheter i hur vi kan provisionera och nyttja våra testmiljöer. Enkelheten i gränssnitten möjliggör våra olika produktteam att själva hantera egna testmiljöer, säger Carl-Johan Holmén, COO på Visit Group

  • 2020-11-03

CGit tar ny order med ny kund, värde 1,4 MSEK CGit tar en ny order med ny kund inom automotive-segmentet. Värdet på ordern är 1.4 MSEK. Ordern innefattar specialiserad nätverkshårdvara för datainsamling för utveckling av självkörande bilar och ADAS system.
Det är mycket roligt att få leverera lösningar i teknikens framkant, jag ser det som ytterligare ett kvitto på att vi är i den absoluta framkanten där vi med hjälp av teknik tar innovativa steg framåt! Säger Mattias Bergkvist, VD för CGit.

 

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Mattias Bergkvist 
Telefon: 031-762 02 40

info@cgit.se
www.cgit.se

Denna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e november 2020.

CGit:
CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.