Den riktade nyemissionen i Dalsspira mejeri är nu registrerad

Dalsspira mejeri AB offentliggjorde den 26 mars 2021 att bolaget genomfört en riktad emission om 575 000 aktier till Per Lönn vilket tillförde bolaget 1,5 MSEK. Emissionen registrerades den 28 april 2021 på Bolagsverket.

I och med att emissionen registrerats har antalet aktier i Dalsspira mejeri öka med 575 000 aktier till totalt 8 082 837 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt med 172 500 kronor till 2 424 851,10 kronor.

 

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 073-068 82 18

Om Dalsspira mejeri AB

Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.

Dalsspira mejeri – det känns bra i magen