EcoRub AB: I dag inleds teckningsperioden med stöd av teckningsoptioner i EcoRub, TO6

De teckningsoptioner som emitterades i samband med nyemissionen i hösten 2023 kan nu nyttjas för köp av aktier genom teckning under perioden 8 april – 19 april 2024. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie för 0,11 kronor.

De teckningsoptioner som emitterades i samband med nyemissionen i hösten 2023 kan nu nyttjas för köp av aktier genom teckning under perioden 8 april – 19 april 2024. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie för 0,11 kronor.

Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 17 april eller utnyttjas senast den 19 april 2024 för teckning av aktier blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Nedan presenteras information om hur du går till väga för att nyttja dina teckningsoptioner.

För Dig som har förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, ISK eller KF)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

För Dig som har direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedel som finns tillgänglig på Nordic Issuings hemsida https://nordic-issuing.se/alla-aktuella-uppdrag/ där teckning kan göras med stöd av BankID.

Villkor för nyttjande av teckningsoptionerna

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för teckning av nya aktier är 0,11 kronor per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna. Teckning med stöd av teckningsoptioner ska äga rum under perioden 8 april – 19 april 2024.

Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 17 april 2024.

I det fall samtliga teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget 5,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjande av teckningsoption beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång. Dessförinnan erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att aktierna ska registreras på Bolagsverket.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av memorandumet som gavs ut i samband med emissionen. Memorandumet finns tillgängligt via länken: https://spotlightstockmarket.com/media/c43hxxu4/ecorub-memorandum-2023.pdf.

Frågor med anledning av teckningsförfarandet kan ställas direkt till Nordic Issuing AB som administrerar emissionen via telefon 040-632 00 20 eller e-post info@nordic-issuing.se

För frågor om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner i EcoRub, vänligen kontakta:

Anders Färnlöf, VD

E-post: anders.farnlof@ecorub.se

Telefon: 076-147 74 58

Info om EcoRub
Är ett Greentech-bolag som producerar återvunnet kvalitetsmaterial av gummi och plast för formsprutning, strängsprutning och 3D-printning vilket möjliggör återvunna alternativ för den cirkulära ekonomin. Bolagets återvunna material utvecklas och produceras med materialegenskaper som inrymmer material med gummits elasticitet till styvheten hos hårda plaster. EcoRub producerar också egna industrimattor såväl som gummiprodukter för gym och stall. Bolaget grundades 1995 och har sin fabrik i Lövånger utanför Skellefteå.