En av Hoodins största aktieägare genomför en interntransaktion till en helägd nystartad fond

Hoodin har informeras att en av Bolagets största aktieägare EkapAif, genom en interntransaktion, överlåtit sitt innehav i Bolaget till ett av EkapAif AB:s helägda dotterbolag Nordic Tech Fund AB. (Goldcup 100649 AB).

Innehaven i ovanstående transaktion uppgår sammanlagt till 1 225 034 st. aktier och motsvarar cirka 9,28% av Bolagets utestående kapital och röster fördelat enligt nedan:
 

Entrepenörskapital Ravelin AB – 348 956 st aktier. 
 Entrepenörskapital Cordon AB – 179 654 st aktier.
Entrepenörskapital Kurtin AB – 181 800 st aktier.
Entrepenörskapital Barbett AB 218 624 st aktier.
 Entrepenörskapital Kasematt AB 40 000 st aktier.
Entrepenörskapital Brisur AB 256 000 st aktier.

Överföringen av aktieinnehaven genomfördes den 21 december 2020. Efter att Nordic Tech Fund AB avropat affären enligt avtal den 1 dec 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 1250kr. 
 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.