Hoodin AB byter huvudansvarig revisor

Vid årsstämman den 31 maj 2023 valdes Frejs Revisorer AB ("Frejs") till revisionsbolag för Hoodin AB (publ) ("Hoodin"). Frejs utsåg Johan Unger till huvudansvarig revisor.

Hoodin har informerats om att Johan Unger kommer att lämna Frejs under pågående räkenskapsår och i stället börja arbeta som Financial controller inom sjötransporter. Johan kommer efterträdas av Hans Jonasson som således kommer blir ny huvudansvarig revisor för Hoodin. Bytet sker omgående.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Hoodin är en ledande leverantör av en SaaS plattform inom eftermarknadskontroll och regelverk för life science. Bolagets SaaS plattform, Hoodin 360 Surveillance & Vigilance, hjälper företag att effektivisera och automatisera sitt arbete inom regelverk, standards och lagar för att säkerställa produktsäkerhet. Besök vår webbplats på [webbadress] för mer information.

Disclaimer

Detta pressmeddelande kan innehålla framtidsinriktad information som är föremål för risker och osäkerheter. Faktiska resultat kan avvika väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framtidsinriktade uttalanden på grund av olika faktorer. Företaget tar inget ansvar för att uppdatera framtidsinriktad information på något som helst sätt.