Eurocine Vaccines AB: sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3

I januari/februari 2020 genomfördes en företrädesemission av units i Eurocine Vaccines AB (”Eurocine Vaccines”), i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är den 27 februari 2020 och stoppdag är den 2 mars 2020. Samtidigt meddelar bolaget att första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 4 mars 2020.

Genom företrädesemissionen nyemitterades 278 777 940 aktier samt 278 777 940 teckningsoptioner av serie TO 3. Dessa har nu registrerats hos Bolagsverket och beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 4 mars 2020. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Eurocine Vaccines till 511 092 893 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 277 732,896900 kronor.

Härutöver finns 278 777 940 utestående teckningsoptioner av serie TO 3, vilka kan nyttjas för teckning av aktier i juni 2020. Teckningsoptioner av serie TO 3 kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 4 mars 2020. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0013668258 och kommer att handlas under tickern “EUCI TO 3”.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission var finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Eurocine Vaccines i samband med företrädesemissionen av units. Markets & Corporate Law Nordic AB agerade legal rådgivare.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.