Flaggningsmeddelande i Comintelli AB

Comintelli AB har erhållit information om att Gabriel Anderbjörk den 15 januari 2020 har sålt 23 737 aktier i Comintelli AB (publ). Anderbjörks innehav innan transaktionen var 1 501 000 aktier (motsvarande 20,04% av aktiekapital och röster) och uppgår efter transaktionen till 1 477 263 aktier, motsvarande 19,72 % av aktiekapital och röster.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jesper Martell, VD, Comintelli

E-post: jesper.martell@comintelli.com

Tel: +46 8 663 76 00     

Comintelli AB
08-663 76 00
ir@comintelli.com

OM COMINTELLI

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service, SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day® (www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.