Förändring av antalet utestående aktier i Sectra AB under januari månad

Linköping – 31 januari 2022 – Antalet utestående aktier i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har under januari månad ökat med 34 855 aktier av serie B och 1 000 000 aktier av serie C. Per dagens datum, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 193 662 325 och antalet röster uppgår till 311 593 465.

Förändringarna är hänförliga till:

Det totala antalet aktier och röster efter förändringarna fördelar sig enligt följande:

  • 13 103 460 ordinarie aktier av serie A och 131 034 600 röster
  • 179 558 865 ordinarie aktier av serie B och 179 558 865 röster
  • 1 000 000 ordinarie aktier av serie C och 1 000 000 röster

Per den 31 januari 2022 uppgår Sectras innehav av egna aktier till 1 000 000 C-aktier, vilket motsvarar 0,5 procent av kapital och 0,3 procent av röster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2022, kl. 08:20.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2020/2021 till 1 632 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.