Förändring av antalet utestående aktier i Sectra AB under november månad

Linköping – 30 november 2022 – Antalet utestående aktier i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) har under november månad ökat med 453 406 aktier av serie B. Per dagens datum, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 194 115 731 och antalet röster till 312 046 871.

Förändringen rör en emission av C-aktier som därefter har återköpts och omvandlats till B-aktier. Detta för att säkerställa åtaganden enligt Sectras långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram LTIP 2022.

Det totala antalet aktier och röster efter förändringen fördelar sig enligt följande:

  • 13 103 460 ordinarie aktier av serie A och 131 034 600 röster
  • 181 012 271 ordinarie aktier av serie B och 181 012 271 röster

Per den 30 november 2022 uppgår Sectras innehav av egna aktier till 1 453 406 B-aktier, vilket motsvarar 0,7 procent av kapital och 0,5 procent av röster.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022, kl. 08:45.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. I dag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök Sectras webbplats.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27