Portugisiskt sjukhus inkluderar digital patologi i sin IT-lösning från Sectra

Linköping – 19 juni, 2018 – Det portugisiska sjukhuset Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO Lisboa) beställer IT-lösning för digital patologi från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B). IPO Lisboa är erkända för sin cancervård och är det första sjukhuset i Portugal att inkludera digital patologi i sitt befintliga multimediaarkiv (VNA). Lösningen ger patologerna tillgång till patologibilder från alla arbetsstationer på sjukhuset – och på distans – samt möjliggör integrerad diagnostik, vilket är särskilt viktigt för att förbättra cancervården.

– Genom att använda Sectras digitala patologilösning får vi tillgång till beprövade algoritmer. Det ger ökad reproducerbarhet av resultaten, vilket kommer bidra till de kliniska beslut som fattas, säger José Cabeçadas, patologichef på Instituto Português de Oncologia de Lisboa.

IPO Lisboa expanderar sin IT-lösning för hantering av radiologibilder till att även inkludera patologi. Lösningen ger patologerna snabb tillgång till bilder och relaterad patientinformation, digitala verktyg för att granska bilderna samt förbättrade förutsättningar för att samarbeta över både avdelningar och sjukhus.

– Att använda ett och samma system för hela sjukhuset skapar ökad tillgång till resurser och möjlighet att arbeta på distans. En annan omedelbar fördel vi ser är ökad effektivitet av förberedelser inför de multidisciplinära ronderna, säger José Cabeçadas.

Sectras digitala patologilösning
Sectras digitala patologilösning innehåller digitala verktyg som gör det möjligt för patologerna att ställa diagnoser och utföra rapportering med högre precision och på kortare tid. Det är en leverantörsneutral och heltäckande lösning för primärdiagnostik och innefattar lagring av bilder och information samt en avancerad arbetsstation.

Sectras patologilösning är en del av helhetslösningen Sectra Enterprise Image Management (EIM). Helhetslösningen för medicinsk bildhantering ger vårdgivare en enhetlig strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna; radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett smidigt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Läs mer och om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet ”Best in KLAS” flera år i rad på www.sectra.se/medical.

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, +46 70 52 35 227
Marie Ekström Trägårdh, Vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB, +4670 82 35 610

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra system för hantering och kommunikation av alla typer av medicinska bilder – i första hand inom röntgen, mammografi, patologi, kardiologi  och ortopedi. Sectra har ett strategiskt fokus på att göra cancervården effektivare. Över 1 800 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder och patientinformation. Bolaget har en marknadsledande position i Sverige, Norge, Nederländerna och Portugal. Sectra växer i USA och har en framstående position i Storbritannien. Sectra har levererat några av de största installationerna av medicinska IT-system i världen och förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.