Sectra beslutar om nyemission av C-aktier, återköp av C-aktierna samt omvandling till B-aktier

Linköping – 13 januari, 2022 – Styrelsen i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (publ) (https://sectra.com)...