Företrädesemissionen avslutad

PEN Concept Group AB avslutade torsdagen den 15 november sin företrädesemission. Emissionen om 8,3 MSEK tecknades till 4,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 53 %. Emissionen tecknades till 35 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionskostnaderna uppgick till 0,5 MSEK.

Avräkningsnotor till de som tecknat sig i emissionen kommer att sändas ut under innevarande vecka. Handel med utställda BTA kommer att ske till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av december 2018. Genom emission kommer antalet aktier i PEN Concept Group öka med 2 022 541 stycken till totalt 24 797 441 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 80 901,64 kronor till 991 897,64 kronor.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20/11-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.