Förhandlingarna mellan Azelio och de fackliga organisationerna är slutförda

 

Den 9 juni meddelade Azelio att bolaget beslutat att transformera organisationen och i samband med detta varslades 100 anställda. Förhandlingarna med de fackliga organisationerna kring varslet har nu slutförts med resultatet att antalet anställda minskar med 55 personer genom en kombination av uppsägningar och personer som slutar på egen begäran utan att ersättas.

 

Utöver att antalet anställda minskar med 55 personer görs också stora neddragningar i antalet konsulter. Sedan bolaget införde en stramare kostnadskontroll i början av andra kvartalet har beslut fattats att minska antalet konsulter med 68, vilket innebär att den totala minskningen av personalstyrkan blir 123 personer.

 

Effekterna av personalminskningen får genomslag under det tredje kvartalet och framför allt under det fjärde kvartalet och framåt. Som ett resultat av detta och andra åtgärder, inklusive den stramare kostnadskontrollen, räknar bolaget med att realisera de cirka 150 MSEK i minskade kostnader som kommunicerades i pressmeddelandet om Azelios transformation som publicerades den 9 juni 2022.

 

Arbetet fortsätter med att implementera den nya organisationen och nya effektivare och mer agila organisationsprinciper för att bolaget ska kunna leverera på sina operativa mål.

 

 

 

För mer information, kontakta:

VD Jonas Wallmander  

Email: ir@azelio.com  

Tel: +46 725 00 37 00  

 

 

   

Om Azelio

Azelio specialiserar sig på lagring av energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande genom att energin blir styrbar, vilket kan göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium varifrån den vid behov omvandlas till el och värme med en total verkningsgrad på upp till 90 procent. Lösningen är skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 20 MW. Azelio har ca 200 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, närvaro i Stockholm, samt regionchefer  för Australien, USA, södra Afrika och MENA-regionen. Azelios aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Advisor: 08-528 00 399, info@fnca.se.  Mer information om Azelio: www.azelio.com