Forskning kring mänskliga rättigheter får rekorddonation

Juridiska fakulteten i Lund har tagit emot en mångmiljondonation som ska finansiera en ny gästprofessur i mänskliga rättigheter. Bakom donationen står affärsmannen och Lundaalumnen Lennart Blecher med familj.

Lennart Blecher har donerat 15 miljoner kronor till ”Lennart Blechers gästprofessur i mänskliga rättigheter”. Beloppet kommer, utöver gästprofessuren, att möjliggöra en anställning av en postdok eller en doktorand, samt ge utrymme för satsningar som stimulerar till inspirerande möten och samverkan. 

– Jag är otroligt glad för att å Juridiska fakultetens vägnar få emotta denna mycket generösa donation. Jag är särskilt glad för att den kommer från en tidigare student hos oss och hans familj! Genom donationen kan vi ytterligare förstärka forskningsämnet mänskliga rättigheter på vår fakultet, säger professor Eva Ryrstedt, dekan vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

– Vi ser nu en stor potential för och en unik möjlighet att utveckla de nationella och nordiska frågorna rörande mänskliga rättigheter i samverkan med Raoul Wallenberg-institutet, samt med den nya myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter, som inrättades i Lund den 1 januari i år.

Lennart Blecher är bosatt i Schweiz och arbetar idag som Deputy Managing Partner samt Head of Real Assets rådgivningsteam vid EQT, ett av världens största riskkapitalbolag. Lennart Blecher har lång internationell erfarenhet både från finanssektorn och industrin med ledande positioner på Unicredit, General Electric och ABB. 

Lennart Blecher har under åren gjort sig känd som en generös donator. Genom hela sin karriär har han på avstånd följt sitt tidigare lärosäte Lunds universitet och efter hand började tanken om en donation att gro.

– Jag är ju Lundaalumn med en juristexamen från Juridiska fakulteten på mitt CV. Jag och min familj har alltid varit intresserade av att bidra till att medverka till en bättre värld. Ämnet mänskliga rättigheter ligger oss därför varmt om hjärtat. Det kändes naturligt att rikta donationen just hit, säger Lennart Blecher.

Kontakt:

Presskontakt Juridiska fakulteten vid Lunds universitet: Ellen Albertsdóttir, ellen.albertsdottir@fsi.lu.se, 070-332 45 98

Lennart Blecher, Deputy Managing Partner samt Head of Real Assets rådgivningsteam vid EQT: lennart.blecher@eqt.ch

________________

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. I 350 år har vi utvecklat juridisk kunskap som kommer till användning i alla delar av samhället. 

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 40 000 studenter och över 8000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.