Veg of Lund har sina rötter i den starka forskningstraditionen vid Lunds universitet

Den 8 januari 2020 meddelade Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund”) att...