Första dag för handel i Hudyas aktier på Nasdaq First North

Handeln i Hudya AB (publ) (”Hudya” eller ”Bolaget”) inleds imorgon fredag 14 februari 2020 på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ”HUDYA” med ISIN-kod SE0013486255. 

Erbjudandet i Hudya i samband med noteringen blev som tidigare meddelats fulltecknad med stöd av garanter. Sammanlagt tillfördes 70 MSEK till Bolaget före emissionskostnader. Med medel från emissionen och en checkräkningkredit om 15 miljoner har Hudya rörelsekapital för under minst 12 månader.

Listningen på Nasdaq First North Growth Market ger Hudya tillgång till kapitalmarknaden och skapar likviditet i Bolagets aktier. Den möjliggör även att Hudya tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets utveckling och bedöms också ha en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

”Vi är mycket stolta och väldigt ödmjuka över att tre och ett halvt år gamla Hudya nu finns noterat på Nasdaq First North Growth Market. Vi vill rikta ett stort tack till alla våra kunder, investerare, anställda och rådgivare som har gjort detta möjligt på rekordtid. Tillväxtbolaget Hudya passar väldigt bra på denna marknadsplats i den fasen vi befinner oss i just nu. Hudya har på kort tid byggt en unik fintech-plattform som redan har lanserats på den norska marknaden med stor framgång. Nu kan vi öka hastigheten i vår expansion till den svenska och danska marknaden samtidigt som vi fortsätter vår tillväxt i Norge. Vi ska efterlämna ett tydligt avtryck för hur kunder inom vardagstjänsterna el, försäkring, mobiltelefoni och refinansiering ska hanteras i framtiden, där ärlighet, transparens och fokus på låga priser står i centrum. Hudyas fintech-plattform representerar på en och samma gång såväl ett kraftfullt korsförsäljningsmaskineri som ett verktyg för ett enklare liv för kunderna”, kommenterar Hudyas VD, Børge Leknes.

Rådgivare
Advokatfirman Törngren Magnell KB och Advokatfirmaet Selmer AS är legala rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Børge Leknes, VD
Telefon: +47 934 80 312
E-mail: bl@hudya.no

Om Hudya
Hudya AB är ett innovativt, skandinaviskt fintechföretag med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge och cirka 250 anställda. Hudya skapar tekniska lösningar för en enklare ekonomisk vardag och sparar kunder tid och pengar. Hudya har byggt en unik digital plattform där man har samlat tjänster som privatpersoner och företag behöver. Idag erbjuds mobil, el, försäkring och refinansiering till schyssta villkor och priser. Hudya har internationella ambitioner och arbetar för att utveckla och distribuera tjänster till en låg kostnad oavsett land, med början i Skandinavien. Hittills har företaget 60 000 registrerade användare i Norge.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se.