Framgångsrika resultat ger start av utvecklingfas 2

Lumito AB (publ) har beslutat att starta fas 2 efter positiva resultat från utökade tester i första fasen av utvecklingsarbetet. Testerna har visat att man med Lumitos infärgningspreparat och prototypinstrument visualiserat specifik inbindning av uppkonverterade nanopartiklar i vävnadsprov.

Resultaten från fas 1 innebär att man på externt laboratorium genomfört infärgning av vävnadsprover med Lumitos preparat och att man i Lumitos prototypinstrument kunnat detektera samt visualisera specifik inbindning av de uppkonverterande nanopartiklarna (UCNP) i dessa vävnadsprov. Som Lumito tidigare informerat togs beslut om att förlänga utvecklingsfas 1 (proof of concept) med tre månader för att genomföra ytterligare tester och optimeringar. Det är dessa som givit de goda resultaten. 

Vi är mycket glada för resultaten i projektet där vi tillsammans med vår utvecklingspartner TTP lyckats med att infärga vävnadsprover med Lumitos infärgningspreparat. Vi har också i vår prototyp kunnat visualisera inbindningen av de uppkonverterade nanopartiklarna i vävnadsproverna, som önskat. Vi ser fram mot nästa steg i utvecklingsprocessen av våra första produkter och att samtidigt intensifiera kontakter med pilotanvändare och presumtiva kunder. Slutmålet är att kunna använda Lumitos instrument för att bland annat få säkrare vävnadsdiagnostik vid till exempel cancer, säger Stefan Nilsson, VD för Lumito AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Nilsson, VD Lumito Tel: 076-778 59 05
Mail: sn@lumito.se

Lumito är ett svenskt företag och bildades som en spin-off från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Bolaget är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Tekniken bygger på fluorescens från uppkonverterande nano­partiklar och syftar till att höja kvaliteten och korta tiderna för analys av vävnadsprover. Genom att utveckla ett nytt innovativt analysinstrument och tillhörande infärgningsvätskor vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker diagnostik i den individ­anpassade sjukvården.