Stadsnätsbolaget bygger tjänster baserade på IoT-plattformen Connective för att förbättra den digitala upplevelsen för sina kunder

Indentives IoT-plattform Connective blir basen i Stadsnätsbolagets satsning på IoT-tjänster för sina kunder, en viktig del i bolagets koncept Digital Stad.  Tjänsterna kommer att bli en del av standardpaketet för Stadsnätsbolagets alla nya fiberkunder. Utvecklingsprojektet är värt ca 1 miljon kronor. Efter lansering beräknas värdet vara minst 4,5 miljoner kronor de två första åren. 

De nya tjänsterna kommer att finnas i olika paketeringar för olika målgrupper, allt från komplexa installationer för krävande kunder till enkla baspaket. Grunden blir sensorer som detekterar rörelse, rök och vattenläckor men tjänsterna kommer även innehålla mer avancerade enheter som videokameror.

Tjänsterna kommer att erbjudas Stadsnätsbolagets nuvarande 104 000 fiberkunder men de kommer framför allt att levereras till alla nya fiberkunder direkt vid installation.  Stadsnätsbolaget ansluter 10 000 till 20 000 nya hushåll varje år.

Vi gillar utmaningar och innovativa lösningar. Med Indentives IoT-plattform Connective kan vi erbjuda digitala IoT-lösningar för alla våra kunder, säger Johan Sundberg, vd på Stadsnätsbolaget.

– Det ska bli spännande att samarbeta med Stadsnätsbolaget. Bolaget expanderar snabbt och har redan byggt ut fiber till över 19 kommuner. Vi ser fram emot utmaningen att stötta Stadsnätsbolaget med vår plattform Connective och bidra till realiseringen av konceptet Digital Stad, säger Anders Visell, CEO på Indentive. 

Stadsnätsbolaget Sverige AB är en del i bolagsgruppen Nätbolaget Holding AB. Gruppen innefattar även byggbolaget Svensk Infrastruktur AB som jobbar med byggnation av fibernät och kommunikationsoperatören Öppna Stadsnät som är en oberoende kommunikationsoperatör. Sedan 2008 har bolagsgruppen grävt över 3 miljoner meter för att bygga ut en av Sveriges största infrastrukturer för digital kommunikation. stadsnatsbolaget.se

Läs mer om Indentive på indentive.se 

För mer information vänligen kontakta

Anders Visell, CEO Indentive

Tel: 013 – 465 85 06

E-post: anders.visell@indentive.se

Johan Sundberg, vd Stadsnätsbolaget
Tel: 010 – 492 71 00
E-post:
johan.sundberg@stadsnatsbolaget.se

Indentive är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet INDEN B. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (www.penser.se, tfn 08-463 80 00).  

Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 08.30.