GPX Medical AB (publ) publicerar bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Growth Market

30 september 2020 kl. 08:20 CEST

Nasdaq Stockholm AB har per den 29 september 2020 godkänt GPX Medical AB (publ):s (”GPX Medical” eller ”Bolaget”) ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av godkännandet publicerar Bolaget idag en bolagsbeskrivning i enlighet med gällande regelverk på Nasdaq First North Growth Market.

GPX Medicals bolagsbeskrivning finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.gpxmedical.se. Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av Bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

Handel av aktier i GPX Medical kommer inledas fredagen den 2 oktober 2020 under kortnamnet GPXMED. Kortnamnet för teckningsoptionerna av serie TO1 är GPXMED TO1.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Sjöström, VD, GPX Medical AB (publ)
E-post: 
hanna.sjostrom@gpxmedical.se
Telefon: +46 (0)760 107 116

Om GPX Medical

GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.), men är sedan 2020 fristående, och förbereds för en notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm den 2 oktober 2020.

”Vi ser fram emot GPX Medicals kommande notering på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen skapar en möjlighet att realisera vår vision om att för tidigt födda barn skall kunna få en bättre start i livet. Genom att förse neonatalintensivvården med en banbrytande innovation för att övervaka barnets lungor och direkt varna vid komplikationer kan vi revolutionera vården av för tidigt födda barn” –  Hanna Sjöström, vd för GPX Medical.

För mer information, se GPX Medicals hemsida www.gpxmedical.se

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

GPX Medical AB (publ)

info@gpxmedical.se

GPX Medical AB utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig monitorering av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds Universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ.) och förbereds för en notering på NASDAQ First North Growth Market den 2 oktober 2020. Ytterligare information finns på www.gpxmedical.se.