Handel med aktier i Veg of Lund inleds idag på Nasdaq First North Growth Market

Handeln i Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”bolaget”) inleds idag på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under kortnamnet ”VOLAB” med ISIN-kod SE0013281979.

Erbjudandet i Veg of Lund i samband med börsnoteringen blev som tidigare meddelats kraftigt övertecknat. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier1, tecknades cirka 9,4 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen cirka 2,8 gånger. De inkomna anmälningarna summerade till cirka 84 MSEK, fördelat på drygt 2 600 konton. Sammanlagt tillfördes bolaget cirka 30 MSEK och fler än 1 000 nya aktieägare.

Listningen på Nasdaq First North ger Veg of Lund tillgång till kapitalmarknaden och skapar likviditet i bolagets aktier. Den möjliggör även att bolaget tillförs nya aktieägare som kan stärka Veg of Lund i dess utveckling och planerade expansion till nya marknader. Vidare kommer noteringen att ha en positiv effekt på bolagets relationer med samarbetspartners och potentiella kunder.

”Vi tackar för förtroendet som många investerare visat under noteringsprocessen men även under tidigare finansieringar inför denna notering,” säger Thomas Olander, VD för Veg of Lund. ”Vårt bolag står på en gedigen grund byggd på forskning och kommersiell expertis. Det framgångsrika utvecklingsarbetet under ledning av professor Eva Tornberg har resulterat i Veg of Lunds erbjudande av smakrika och nyttiga vegetabiliska livsmedel med en kombination av potatis och rapsolja, välkända jordbruksprodukter som odlas i Sverige. Veg of Lund äger patentet och vi avser nu att lansera flera olika produktkategorier till konsumenter i Europa och Nordamerika.” 

”Vi har idag försäljning i Sverige och Storbritannien och jag ser fram emot att leda bolaget i genomförandet av vår utvecklingsplan. Noteringen på First North är en viktig del, den ger oss möjlighet att accelerera vår expansion till stora marknader med konsumenter som är intresserade av växtbaserade livsmedel”, säger Thomas Olander.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon 08-684 211 10 eller mejl adviser@eminova.se.

1 Med tillgängliga aktier avses det totala antalet aktier i Erbjudandet med avdrag för de aktier som tilldelades teckningsåtagare.