Hoi Publishing expanderar verksamheten i Danmark i strategiskt samarbete med Cortekst

Hoi Forlag ApS, en del av Hoi Publishing, har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med text- och marknadsbyrån Cortekst ApS som kommer ge det danska förlaget en betydlig förstärkning av personella och andra resurser i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Hoi Forlag ApS, som grundades 2017 och som sedan ett drygt år tillbaka erbjuder också danska författare möjlighet till utgivning i enlighet med Hoi-modellen, har sedan noteringen av Hoi Publishing förra året planerat för expansionen av verksamheten. Med detta samarbetsavtal på plats finns det möjligheter att på allvar bygga många av de funktioner som finns i den svenska verksamheten också till nytta för de danska författarna. Det frilansnätverk som redan står det danska förlaget till buds förstärks nu med viktiga resurser och innebär också att en aktivitetsplan för att nå ut till fler författare kan sättas i verket. Som framgår av tidigare publicerade rapporter är den danska verksamheten redan lönsam och det finns nu goda förutsättningar att öka både omsättning och resultat.

”Att utveckla den danska verksamheten är en av årets viktigaste uppgifter för oss. Med Corteksts kompetens och engagemang till vårt stöd blir det genast enklare. Vi ser fram emot att utveckla lektörstjänsten på samma sätt som vi har gjort i Sverige och samtidigt kraftigt öka synligheten för förlaget och vår unika modell så att fler författare kommer ombord. Lyckas vi med det kommer det spela stor roll för omsättningstillväxten och värdet av den danska affären”, säger Lars Rambe, VD Hoi Publishing.

Denna information är sådan information som Hoi Publishing är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 klockan 08:00 CEST.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Lars Rambe, VD Hoi Publishing

+46 709 369080

Hoi är ett modernt bokförlag som kombinerar styrkan hos ett traditionellt förlag med större frihet, mer delaktighet och bättre villkor för författaren. Vi letar ständigt efter manus med litterära och kommersiella kvaliteter. Välkommen till oss, som läsare, författare eller aktieägare.