Idag inleds handeln i Tendo AB:s aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market

Idag inleds handeln i Tendo AB:s (”Tendo” eller ”Bolaget”) aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”TENDO” och har ISIN-kod SE0017486426. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”TENDO TO1” och har ISIN-kod SE0017563893.

Emission av units inför notering
Noteringen på Spotlight Stock Market föregås av en fulltecknad emission av units, vars anmälningsperiod pågick under mars 2022. Emissionen tecknades till totalt cirka 18,75 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 100 procent. Genom emissionen tillfördes Bolaget cirka 260 nya aktieägare. Bolaget har även ingått avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Corporate Finance AB. 

Bolagets aktier handlas under kortnamnet ”TENDO” och har ISIN-kod SE0017486426. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”TENDO TO1” och har ISIN-kod SE0017563893.

VD Sofie Woge kommenterar
”Idag firar vi en viktig milstolpe för Tendo och vår fortsatta tillväxtresa. Vi är otroligt stolta över att emissionen fulltecknades och vi vill rikta ett stort tack för förtroendet till våra nya aktieägare. Det tillförda kapitalet kommer ge oss rätt förutsättningar till att uppnå våra målsättningar och framför allt marknadslansera Tendo OneGrip”.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med emissionen och noteringen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB är Bolagets kommunikationsrådgivare.

 

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 – 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar Bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.