INBLICK #10

I det 10:e avsnittet av INBLICK ger Marcus Emne, VD Hoodin, mer information kring några av den sensate tidens pressreleaser. I avsnittet bjuder Hoodin även in investerare till en live cast via Facebookgruppen Aktieraketer, tisdagen den 26:e maj kl 19.00.

För att se avsnittet i sin helhet gå till https://www.hoodin.com/post/inblick-10?lang=sv
 

Sammandrag av INBLICK #10

 

Live cast

Tisdagen den 26:e maj finns Hoodin med live via Facebook gruppen Aktieraketer. Är ni inte medlemmar i gruppen så hittar ni den på https://www.facebook.com/groups/aktieraketer/

 

Kommentarer på tidigare pressreleaser och frågor från investerare

Hoodin 5.0, vad betyder den releasen?

Sänkta kostnader, bättre marginaler och ett starkare erbjudande till marknaden. Med 5.0 bygger Hoodin på en ny server- och process-struktur som sänker kostnaderna per licnens med ca 30-40%.

 

Resultatet Q1.

Hoodin har inte tappat kunder. Den lägre intäkten är hänförlig till att föregående års första kvaral innehöll projektintäkter.Hoodin utför inte längre projekt då det inte är förenligt med storskalig tillväxt. Den delen av intäkten, kopplat till Hoodin som plattform, ska tillföras partners då de utför arbetet med att utveckla och leverera lösningar baserade på Hoodin.

 

Hur stort avbräck innebär fram-flyttandet av MDR2020?

Covid-19 påverkar Hoodin, precis som för många andra, och fram-flyttandet av MDR2020 i synnerhet. Men Hoodin kan adresseras på så många andra behov avseende bevakning av digitalt innehåll än användningsområdet för Postmarket Surveillance. Hoodin kommer att fortsätta adressera dessa kunder och ge dem riktigt bra erbjudanden för att få dem ombord så snart de bedöms mottagliga och redo för köp.

Hoodin säljer fortsatt primärt mot Medtech och Pharma, samt att partners säljer lösningar till Public Sector och andra industrier. Hoodin erbjudande till Medtech och Pharma är nu bredare än Post Market Surveillance, där Hoodin t ex kan låta kunder bevaka samtliga länders ”health authorities” för att hålla minutiös koll på förändringar av lagar och regelverk samt ändringar kring innovation och teknik rörande egna produkter och tillämpningsområden.


Vad betyder det att Hoodin adderar direktförsäljning?

Det betyder mer än man kanske inser vid en första reflektion. I samband med att Hoodin följer strategin, där ett viktigt delmål är att användare ska kunna starta en licens utan involvering av personal från Hoodin eller partners, så är direktförsäljning ett naturligt steg. Partners är branschexperter och deras leverans kan tillföras oavsett hur en användare startat sin licens. Plattformen utvecklas just nu åt det hållet och timing-mässigt var det bra för både hur vi vill nå marknaden och vad Hoodin 5.0 innebär.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

 

Om Hoodins affärsmodell – Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr. 

 

Om Hoodins partnerprogram – Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.