INBLICK #6 finns nu ute!

I INBLICK #6 ser ni Marcus Emne (VD Hoodin) tillsammans med Jakob Adaktusson (Partner Manager Hoodin) som under en 15 minuter lång video presenterar highlights från våren och sommaren samt kommande highlights för hösten. Bland annat ges mer inblick avseende genomförda aktiviteter kring digitala marknadsplatser, plattformen samt programmet som drivs tillsammans med Qmed Consulting A/S. 

Se hela avsnittet på https://www.hoodin.com/news-insight?lang=sv